Kontakt

školský projekt "MISIE NA ŠKOLÁCH"

vedúci projektu:

o. Miroslav Bujdoš CSsR

telefón: 0904 37 11 38

email: misienaskolach@gmail.com

web: www.misienaskolach.webnode.sk