O nás

o. Jozef Kišák CSsR

rehoľný kňaz

redemptorista

Narodený 11.3.1980 v Spišskej Novej Vsi. Svoje večné sľuby v reholi redemptoristov zložil 15.8.2004. Od roku 2005 pôsobil vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, najprv ako kaplán, potom ako správca farnosti. Od roku 2017 je vyčlenený pre misijnú činnosť vo farnostiach školách. Venuje sa tiež pastorácii povolaní a mladých ľudí. 

br. Gorazd Figura CSsR

rehoľný brat redemptorista

Narodený 28.2.1976 v Prešove. Večné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieo Vykupiteľa - Redemptoristov zložil 15.8.2001. Pôsobil v Michalovciach, v Stropkove a aktuálne pracuje pri kláštore bl. Metoda Dominika Trčku v Starej Ľubovni. Jeho hlavným poslaním, na ktoré dostal požehnanie od svojich rehoľných predstavených je práca s mládežou a výpomoc na ľudových misiách, ktoré redemptoristi na Slovensku robia už od roku 1921. Br. Gorazd je členom kolégia v oázovom hnutí Svetlo - Život. Pracuje s mladými a pre mladých.

a mnohí mladí dobrovoľníci ....

Michalovská viceprovincia redemptoristov            www.redemptoristi.nfo.sk

centrum

Kláštor Svätého Ducha

Masarykova 35

071 01 Michalovce

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky