O nás

o. Jozef Kišák CSsR

rehoľný kňaz

redemptorista

Narodený 11.3.1980 v Spišskej Novej Vsi. Svoje večné sľuby v reholi redemptoristov zložil 15.8.2004. Od roku 2005 pôsobil vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, najprv ako kaplán, potom ako správca farnosti. Od roku 2017 je vyčlenený pre misijnú činnosť vo farnostiach školách. Venuje sa tiež pastorácii povolaní a mladých ľudí. 

br. Gorazd Figura CSsR

rehoľný brat redemptorista

Narodený 28.2.1976 v Prešove. Večné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieo Vykupiteľa - Redemptoristov zložil 15.8.2001. Pôsobil v Michalovciach, v Stropkove a aktuálne pracuje pri kláštore bl. Metoda Dominika Trčku v Starej Ľubovni. Jeho hlavným poslaním, na ktoré dostal požehnanie od svojich rehoľných predstavených je práca s mládežou a výpomoc na ľudových misiách, ktoré redemptoristi na Slovensku robia už od roku 1921. Br. Gorazd je členom kolégia v oázovom hnutí Svetlo - Život. Pracuje s mladými a pre mladých.

a mnohí mladí dobrovoľníci ....